IR/instrument

Vid våra besiktningar använder vi två oberoende fuktmätare för att kartlägga fukt/böldpest i skrovet.

Först i Sverige med avancerad IR kamera kan vi nu även IR skanna din båt för att kartlägga både fukt, delamineringar, läckage, fel i motorer och övriga skador på din båt. IR är en extra tjänst och ingår normalt inte i en vanlig besiktning.

Tala med din besiktningsman för mer information angående IR skanning av din båt..