Besiktningen

Omfattning av en båt besiktning!

Våra besiktningar är en omfattande och detaljerad funktion och okulär besiktning. För att genomföra en fullständig besiktning behöver båten lyftas. I Sverige är den kostnaden inte så dyr men i Europa kostar det mer att lyfta båtar. Räkna med 2-3.000 kr för ett lyft och för en 40-45 fots båt.

Vi besiktigar bland annat:

 • Dokument för båten
 • Identifikation för båten/motor
 • CE märkning
 • Instruktionsböker/handhavande
 • Rätt ägare till båten
 • Belånad/pantsatt
 • Skrov insida/utsida
 • Genomföringar i skrov
 • Ventiler och luckor
 • Böldpest
 • Vatten läckage
 • Motor infästningar
 • Diesel/olje läckage
 • Kapell
 • Segel
 • Fall och linor
 • Vinschar
 • Rigg
 • Duschar/vatten/kök
 • Gasinstallationer
 • Säkerhetsutrustning
 • Elinstallationer
 • Navigationsutrustning
 • Pumpar
 • Roder, propeller, axlar
 • Köl och kölinfästningar
 • Teakdäck
 • Inredning och dynor
 • Tankar

Totalt är det över ett 100 tal viktiga punkter vi går igenom som vi sammanställer i ett överskådligt dokument med bilder. Fullständiga villkor bifogas i besiktnings rapporten, alterntivt beställas via info@batbesiktningen.se

Vi provkör/provseglar under olika förutsättningar.

Vi använder moderna instrument för att tex kartlägga fukt i skrovet.